MILONGA A GAVITO

  

Annunci

PARTENNU PRI MARI

Addiu,munnu ‘ngannusu e tradituri,

ju ti salutu e partu pri lu mari

nuru lu pettu,vrazza e pedi nuri,

cu la natura vogghiu cuntrastari.

Megghiu timpesti,megghiu riuturi,

e di li pisci farisi manciari,

chi soffriri li peni di l’amuri

e di lu ‘ngannu li turmenti amari.

Addiu pri sempri,addiu! Troppu duluri

mi costi ,munnu, e non ti pozzu amari;

scava pri tutti li tò sipurturi,

ma lossa mei non ti li vogghiu dari;

dintra lu mari,virdi di culuri,

‘ntra lunni sò mi vogghiu ripusari!       

Da CENTONA- Di NINO MARTOGLIO